Štamparija Lapis

Adresa: Prve proleterske broj 7, 81000 Podgorica

Email: stamparija.lapis@gmail.com

Telefon: 068 041 147 | 067 889 281

Kurirska služba

Adresa: Prve proleterske broj 7, 81000 Podgorica

Email: stamparija.lapis@gmail.com

Telefon: 067 054 114 | 069 196 327